De Stadspartij is uitgegroeid tot een volwaardige beweging! Dat bleek ook uit de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Weer meer inwoners van Wageningen stemden op de Stadspartij, waarmee de Stadspartij uitgroeide tot de op één na grootste partij van Wageningen.

Na van 2014 tot 2018 met veel genoegen en succes aan een coalitie met GroenLinks en D66 deelgenomen te hebben, werd de Stadspartij na de verkiezingen in 2018 door de voormalige coalitiepartners GroenLinks en D66 uitgesloten van deelname aan de nieuwe coalitie.

Maar ook vanuit de oppositie zijn we gewoon verder gaan met het behartigen van uw belangen. Wat dat aangaat is er niets veranderd. Sterker nog; juist vanuit die positie kunnen we de gemeenteraad en burgemeester en wethouders nog duidelijker laten horen hoe de Stadspartij over bepaalde zaken denkt. Dus blijf gewoon doorgaan met emails sturen en met het aanspreken van de fractieleden van de Stadspartij. Want wat alle (steun)fractieleden van de Stadspartij bindt is hun betrokkenheid bij de inwoners. Luisteren naar inwoners, ze waar mogelijk bijstaan, ook als het om een enkeling gaat.

MAAK KENNIS MET ONS

Wij zijn een gedreven team met hart voor Wageningen!
Wij gaan graag met u in gesprek en neemt u dus gerust contact met ons op.

LARA MINNAARD
fractievoorzitter
KLAAS DE WEERD
raadslid
MARIKE VAN DER LEEDEN
raadslid
WILKO KAREL
raadslid
RIEN BOR
raadslid
MIRJAM TROOST
lid steunfractie