30 maart, 19.30 uur in theater Junushoff Tweede infoavond over bereikbaarheid Wageningen

Om de budgetaanvraag bij zowel de Wageningse gemeenteraad als bij Provinciale Staten te onderbouwen heeft onze wethouder een schetsontwerp van de plannen rond Mansholtlaan en Nijenoord Alle laten maken. Na toekenning van de budgetten kan aan het definitieve ontwerp worden gewerkt. Dit schetsontwerp wordt overigens pas definitief uitgewerkt op het moment dat duidelijk is hoeveel budget beschikbaar is bij gemeente en de provincie. Begin juli is daar waarschijnlijk duidelijkheid over.
Wethouder Han ter Maat: “Ik ben op veel fronten bezig met de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in Wageningen. Zowel het langzaam als snel verkeer.
Naast dit schetsontwerp werk ik aan een netwerkvisie voor openbaar vervoer, auto en fiets en aan een plan om fietsers op een goede manier door de Tarthorst te leiden. Ook werk ik aan de leefbaarheid langs de Nijenoord Allee en het bestemmingsplan voor de noordelijke ontsluiting van de Campus.
Op woensdag 30 maart, vanaf 19.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in theater Junushoff om mee te praten over het schetsontwerp. Na 30 maart zal het schetsontwerp ook te vinden zijn op www.wageningen.nl/beterbereikbaar