Alleen nog een uitkijktoren!

Heel veel Nederlandse gemeenten grenzen aan waterrijke gebieden en maken daar gebruik van door recreatieve en sportieve activiteiten te ontwikkelen voor de eigen inwoners en toeristen. Van al die gemeenten is het ‘groene’ Wageningen de gemeente die het minst van zijn unieke ligging gebruik maakt. Sterker nog: Wageningen keert de Rijn steeds meer de rug toe. Nu de plannen voor de versteviging van de Grebbedijk vorm krijgen, blijkt dat steeds meer ideeën sneuvelen om nù iets met die unieke ligging aan de Rijn te doen. Een veilige zwemplas in de driehoek Pabstendam, Havenkanaal en de Rijn komt er niet omdat die driehoek wellicht in de toekomst, misschien, eventueel het leefgebied zou kunnen gaan vormen van een porseleinhoen. Daardoor kunnen de roeiverenigingen Argo en Vada niet verhuizen. Daardoor kan de betoncentrale van Bruil niet naar de noordoever van de haven, waardoor de jachthaven niet meer richting de stad kan. Ook de recreatieve roeigeul in de Plasserwaard is gesneuveld en Staatsbosbeheer heeft aangekondigd het wandelen in de uiterwaarden aan banden te leggen. Het is triest, maar misschien komt er alleen een uitkijktoren. Kunt u in ieder geval vanuit die uitkijktoren nog zien hoe mooi het is om aan een rivier te wonen.