Belangrijke milieu-besluiten

De Stadspartij heeft bij de laatste gemeenteraadsvergadering een paar belangrijke besluiten genomen die het milieu in onze stad ten goede gaan komen. Voor ons was onze unaniem aangenomen motie om het zwerfafval in de toekomst te beperken, natuurlijk de belangrijkste. Op ons verzoek sluit Wageningen zich nu aan bij de ‘Statiegeldalliantie’. Deze organisatie gaat bij de rijksoverheid lobbyen voor het invoeren van statiegeld op kleine PET-flessen en drankblikjes. Die flesjes en blikjes vormen een groot deel van het Wageningse zwerfafval. Landelijk gezien worden er jaarlijks ongeveer 100 miljoen flesjes en 150 miljoen blikjes weggegooid. Ook hebben we een motie gesteund om nu snel met de aanleg van een zonnepanelenpark aan de Haarweg te beginnen. Willen we een poging doen om in 2030 klimaatneutraal te zijn, dan is het van belang nu stappen te zetten. Ook het amendement, om de WUR te verplichten de nachtelijke lichtvervuiling van de nieuw te bouwen kassen aan de noordkant van de Campus te reduceren, kreeg onze steun. Alle maatregelen die een duurzaam milieubeleid bevorderen en stimuleren hebben voor ons prioriteit. Dat geldt vooral voor maatregelen die leiden tot besparing in het energieverbruik. Immers, dat wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken.