Bereikbaarheid verbeteren, maar hoe?


Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur uitgesproken voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen in de komende decennia. Het beschikbare geld, de wensen van Wageningen UR, de eisen van de provincie en een breed samengestelde klankbordgroep hebben geleid tot de keuze voor een weg over de Campus. Alle andere varianten, zoals een weg bijna parallel aan de busbaan over de Campus of een verdubbeling van de Nijenoord Allee, zijn voor het college geen opties meer. Nu is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen. Daarbij zijn er zoals het er nu naar uitziet drie opties: een verdubbeling van de Nijenoord Allee, een weg over de Campus of niets doen en de situatie laten zoals die nu is. Vorige week vond een ronde tafelgesprek plaats met voor- en tegenstanders van een weg over de Campus. De Stadspartij heeft daarbij goed geluisterd naar wat iedereen in te brengen had en kan zich de zorgen van omwonenden van de diverse varianten, van het bedrijfsleven en tal van andere organisaties goed voorstellen. Maandag gaat de gemeenteraad in gesprek met de wethouder over dit onderwerp en dan zal meer duidelijk worden via welke weg we de toekomst ingaan.