Bereikbaarheidswensen onbetaalbaar

Bij de discussie over de verbetering van de bereikbaarheid van ons stadje, wordt steeds duidelijker dat wij niet in staat zijn de bedragen op te brengen die bij de verschillende opties horen. De goedkoopste optie om Nijenoord Allee / Mansholtlaan op te waarderen kost 33 miljoen. We hebben ruim 5 miljoen beschikbaar. Met een bijdrage van de provincie en wellicht een bijdrage van Wageningen UR, komen we amper boven de 20 miljoen. Wat dan over blijft, is een uitgeklede variant waarbij zwaar ingeleverd wordt op robuustheid en bereikbaarheid. Twee keiharde uitgangspunten van de provincie. In een motie gaat de Stadspartij het college oproepen, om samen met de W12 (grote ondernemers en Wageningen UR) en de provincie, er alles aan te doen om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Daarbij moet vooral aandacht gegeven worden aan de leefbaarheid in de aanpalende wijken en moet uitgegaan worden van reëel beschikbare budgetten.