Betaalsysteem 5 mei werkt niet

Stadspartij wil op bepaalde onderdelen grondige verandering

Al op de dag zelf waren er veel klachten over het ingewikkelde en slecht werkende betaalsysteem tijdens de 5 mei viering in Wageningen. Wie daarna de sociale media heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat ook de teruggave van te veel opgenomen tegoeden in heel veel gevallen heeft geleid tot gefrustreerde reacties over de bureaucratische manier van afhandelen. Daarnaast zijn ook veel horecaondernemers in Wageningen uiterst ontevreden over dit niet werkende systeem. De Stadspartij wil bij de evaluatie van de 5 mei viering toezeggingen van het college dat er volgend jaar een simpel en gebruiksvriendelijk systeem wordt ingevoerd.

“Dit ingewikkelde en slecht werkende pasjessysteem leidde op de dag zelf al tot enorme lange rijen voor de uitgiftebalies”, zegt Harald van Roekel, gemeenteraadslid voor de Stadspartij. “Wie er uiteindelijk in slaagde een pasje te verwerven, had vervolgens moeite er geld op te laden. Zodra dat eindelijk was gelukt, werkten de systemen bij het afrekenen vaak niet goed. Daardoor ontstond ook bij de drankuitgifte lange rijen wachtenden. Dat heeft de horeca duizenden euro’s omzet gescheeld en het leverde bij bezoekers veel frustratie op. Velen zochten hun heil in cafés waar nog met gewoon geld betaald kon worden.”

Motie

Pijnlijk is dat de gemeenteraad vorig jaar een motie heeft aangenomen om een aantal zaken rond de viering structureel te verbeteren. Zo vond de gemeenteraad dat er meer overleg moest komen tussen de Wageningse horecaondernemers en het 5 mei comité. En er moest meer duidelijkheid komen over de exploitatie van de diverse pleinen. Bovendien had het de voorkeur van de gemeenteraad om deze pleinen opnieuw ‘vrij’ te geven voor de horeca. Het evenement moet immers ook een feestje zijn voor Wageningse ondernemers. Om onduidelijkheid rond de aanbestedingen en niet werkende betaalsystemen te voorkomen gaat de Stadspartij het college voorstellen een horecamanager toe te voegen aan de organisatie van 5 mei.