Beter inspraak vooraf dan achteraf

De Stadspartij is er voor de stad en haar inwoners. We doen onze uiterste best om Wageningen mooier en leuker te maken en dat doen we met elkaar. Inspraak vinden wij heel belangrijk, maar dan wel vooraf en niet achteraf. Bij nieuwe plannen in de stad worden de laatste jaren allerlei inspraakbijeenkomsten georganiseerd en dat is een goede ontwikkeling! Daarom heeft de Stadspartij zich met succes verzet tegen het referendum voorstel van D66 dat het heel erg gemakkelijk zou maken om over elk raadsbesluit achteraf een referendum aan te vragen. Als dat voorstel zou zijn aangenomen, zou Wageningen onbestuurbaar zijn geworden. De besluitvorming zou dan nog langer gaan duren. Met een paar honderd (digitale) handtekeningen zou een referendum zonder opkomstdrempel aangevraagd kunnen worden. Het maakt dan dus niet uit hoeveel mensen er gaan stemmen. Een meerderheid van de gemeenteraad was het gelukkig met de Stadspartij eens. Inwoners van onze stad kunnen altijd individuele raadsleden en wethouders aanspreken en men kan via een ‘burgerinitiatief’ onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. De Stadspartij heeft daar geen € 50.000 per referendum voor over. De raadsleden en de wethouder van de Stadspartij aanspreken kost niets! Blijven doen dus, daar zijn we voor!