Bezuinigen, maar waarop?

Eén van de speerpunten van de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie heet ‘Kwaliteit van Leven’. Dit project is het vervolg op de discussies van de afgelopen jaren over hoe sociale zaken vorm gegeven moesten worden. Dat was in de tijd dat de rijksoverheid alle verantwoordelijkheden over de gemeenteheg gooide, maar met veel te weinig geld. Het doel van het nieuwe project Kwaliteit van Leven is om de dienstverlening aan de inwoners van Wageningen meer te richten op de kwaliteit van de zorg. Daarnaast gaat geprobeerd worden greep te houden op de uitgaven.

Dat laatste is zeer nodig vindt de Stadspartij. Het tekort op sociale zaken is al opgelopen naar ongeveer 2,5 miljoen euro. Dat kan zo niet doorgaan! Voor de Stadspartij is dus het belangrijkste onderdeel van dit nieuwe project het in de hand houden van de kosten. De coalitie staat voor de moeilijke taak om bij de volgende begroting aan de gemeenteraad voor te stellen om extra geld aan sociale zaken te besteden, maar tegelijkertijd aan te geven waar de gemeenteraad dan op moet bezuinigen. Bezuinigen op sociale zaken kan niet. Bijna alle politieke partijen hebben voor de verkiezingen aangegeven daar niet op te willen korten.