Binnenveld als afvalputje

Het college heeft een visie op het buitengebied van onze stad laten maken. Het doel van de visie is om te komen tot een samenhangende natuur- en landschapsvisie op het hele buitengebied. Voor het gemak wordt het buitengebied in vijf eenheden opgedeeld: Nude-Binnenveld, Uiterwaarden, de Eng, bosgebied op de Wageningse Berg, en (sportpark) de Zoom. Dat vooral de energietransitie (zonneparken en windmolens) gevolgen gaat hebben voor die vijf deelgebieden mag duidelijk zijn. Aan de hand van een moeilijk leesbare startnotitie wordt een bijeenkomst georganiseerd waar betrokkenen bij de diverse deelgebieden mogen aangeven wat men wel en vooral niet in een bepaald deelgebied wil hebben. En dan gebeurt er iets vreemds. Wanneer de concept-visie verschijnt, blijkt dat voorgesteld wordt om alle landschapsbelastende maatregelen te plannen in het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ter hoogte van de wijken Kortenoord en Noordwest. Bovendien moeten er om de zonneparken drie meter hoge en vijf meter brede hagen geplaatst worden om het verlies aan biodiversiteit te compenseren. Dat betekent dat het open Binnenveldgebied verandert in kerkhof-achtige vakken. Daar is wat de Stadspartij betreft het laatste woord nog niet over gezegd. Leed onderga je met z’n allen en gooi je niet over de haag van één deelgebied.