Bouwen in het Binnenveld

Nooit gedacht dat ik dit zou schrijven, bouwen in het Binnenveld. En wat de Stadspartij betreft gaat dat ook absoluut niet gebeuren. Ruim een jaar geleden, bij de verkiezingen, hadden we genoeg bijval van andere partijen in de huidige raad die onze mening deelden. Toch bleek dat nu anders te liggen. Met het Gebiedsprogramma KennisAs wordt samengewerkt met de gemeente Ede om de verbindingszone te ontwikkelen op gebied van o.a. kennis, wonen en vergroening. Die krachten bundelen is handig, maar moet wel een toegevoegde waarde hebben voor onze inwoners. Natuur in het buitengebied staat wat ons betreft centraal. Dat gaat verder dan het handhaven van een ecologische verbindingszone. De Stadspartij is hier duidelijk in: geen stedelijke ontwikkeling in het buitengebied! Geen bebouwing, geen huizen, geen bedrijventerreinen. Die motie dienden we in en, behalve de ChristenUnie en (letterlijk) een enkeling van GroenLinks, was er geen steun voor de motie. Sterker nog, er werd genoemd dat er kansen moeten blijven voor het bouwen van woningen in het Binnenveld. Zo makkelijk worden in Wageningen principes overboord gezet, groen te grabbel gegooid en leefbaarheid op de tocht gezet. Of je het nu eens bent met de Stadspartij of niet, je weet tenminste wel waar we voor staan – en ook blijven staan.