Brede belangstelling debat binnenstad

Uit de overweldigende belangstelling voor het debat over de toekomst van onze binnenstad, blijkt dat velen zich betrokken voelen bij de leefbaarheid in de stad. Daar is de Stadspartij heel blij mee. Over wat er zou moeten gebeuren in de binnenstad is op hoofdlijnen gesproken. Daar zijn leuke ideeën uit voortgekomen. Deze ideeën en reeds bestaande plannen gaan in diverse werkgroepen verder worden uitgewerkt. Inmiddels heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt om dat proces te begeleiden en is er geld voor alvast wat kleine aanpassingen (bankjes, fietsparkeren). De wethouder van de Stadspartij, Han ter Maat, heeft beloofd nu door te pakken.