Zelf de inspraak regelen!

Op 1 januari wordt de Omgevingswet ingevoerd! Vanaf dat moment ligt de zorg voor de omgeving niet meer alleen bij de gemeente, maar ook bij inwoners en bedrijven. Wanneer een inwoner, ondernemer, projectontwikkelaar of organisatie het initiatief neemt voor een verandering van de omgeving, organiseert diegene ook zelf de inspraak. Wanneer de gemeente de initiatiefnemer … Lees verder

De ruimtelijke opgaven van Wageningen

De ruimtelijke opgaven in onze steden zijn divers en complex. Veel steden in Nederland worstelen met enorme tekorten op de woningmarkt en met de opdracht van ‘Den Haag’ om te bouwen. Tegelijkertijd hebben veel steden te maken met stagnerende bouwprojecten vanwege hoge kosten, oplopende rente en te weinig buitengebied. De oplossing moet daarom veelal gezocht … Lees verder

Een goede start na het zomerreces? 

Na een mooie zomerperiode zijn de eerste politieke stappen weer gezet. Wat vooral opviel was dat heel veel burgers de weg naar het gemeentehuis konden vinden. Wat was er aan de orde? Allereerst het bestemmingsplan Churchillweg – Spelstraat. Dit plan is goed voor de bouw van 90 woningen. We zijn al jaren bezig om dit … Lees verder

Volle kracht …vooruit?

De zomervakantie is weer voorbij en de agenda’s stromen weer vol. Voor de gemeenteraad wordt het vooral een drukke tijd met het goedkeuren van (gewijzigde) bestemmingsplannen. De Stadspartij is wel heel blij dat er eindelijk iets gebeurt. Op het gebied van bouwen hebben veel plannen te lang stilgelegen, zit er te weinig schot in of … Lees verder

Ere wie ere toe komt

Inmiddels is het bijna een traditie geworden om als Stadspartij het jaar, of in dit geval een half jaar, voor een reces af te sluiten met een positief stukje. Dus laten we die bijna-traditie nog maar iets langer in stand houden deze zomer. Voordat de zelfgemaakte ijsthee uit de koelkast wordt gehaald, het favoriete boek … Lees verder

Gemeente wordt projectontwikkelaar?

Wageningen heeft zelf geen grond, dus zijn het altijd projectontwikkelaars die grond kopen en er, in overleg met het gemeentebestuur, mooie plannen voor ontwikkelen. Aan die plannen worden eisen opgelegd die te lezen zijn in de Woonvisie. Die eisen leiden vaak tot grote meningsverschillen tussen gemeente, projectontwikkelaar en omwonenden, wat weer tot vertraging in de … Lees verder

Bouwen in het Binnenveld

Nooit gedacht dat ik dit zou schrijven, bouwen in het Binnenveld. En wat de Stadspartij betreft gaat dat ook absoluut niet gebeuren. Ruim een jaar geleden, bij de verkiezingen, hadden we genoeg bijval van andere partijen in de huidige raad die onze mening deelden. Toch bleek dat nu anders te liggen. Met het Gebiedsprogramma KennisAs … Lees verder

Wagenings trots!

Donderdag 13 april hadden we met de raad wel een hele bijzondere vergadering. Het was een openbare vergadering, maar het agendapunt bleef tot het laatst geheim. Normaal krijgen we de stukken ruim op tijd om deze goed voor te bereiden, maar deze keer werden de stukken een dag van tevoren bij ons afgeleverd. Annemiek van … Lees verder

Inspraak?

Het bestemmingsplan voor fase 1 van de bouwplannen op De Dreijen is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat een mooi plan worden, op een mooie locatie en er komen vast 80 mooie huizen met een logische verkeersafhandeling via de Arboretumlaan. Bij de eerste serieuze planvorming in 2017 was absoluut nog niet duidelijk dat het iets … Lees verder

Missie of visie

Het Wagenings kompas ligt voor. Een koersdocument voor de visie op de bebouwde kom en de visie op mobiliteit en mogelijke andere visies die nog komen. Een kompas als richtinggevend document. Nu heb ik nooit bij de scouting gezeten maar ik weet wel dat een kompas daadwerkelijk ergens heen moet wijzen om je de goede … Lees verder