Commentaar provincie onacceptabel

Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Wageningen besloten de bereikbaarheid van Wageningen toekomstbestendig te maken door een nieuwe weg aan te leggen over de Wageningen Campus. De raad heeft een aantal aanpassingen gedaan op het voorstel vanuit het college van burgemeester en wethouders. Zo is onder andere besloten dat de nieuwe weg niet door het Dassenbos mag lopen, maar er ten oosten van en dat de nieuwe weg zo ver mogelijk van het stiltegebied af komt te liggen. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Het is onaanvaardbaar dat de provincie binnen anderhalve week na het raadsbesluit beslist tot een inpassingplan. Hierdoor voelen wij ons als lokaal bevoegd gezag niet serieus genomen. Er ligt een besluit van de raad, daar moeten wij als college mee aan de slag en de provincie ontneemt ons die mogelijkheid. Eind september hadden we de resultaten beschikbaar kunnen hebben voor de raad waarna er duidelijkheid zou zijn over welke varianten we nader zouden uitwerken in het MER-traject. Wat ons betreft is de beslissing van Gedeputeerde Staten om in te grijpen veel te prematuur genomen. We leggen ons hier dan ook niet bij neer.”