Controle op Regio Foodvalley

In de Regio Foodvalley werkt Wageningen samen met zeven andere gemeenten om de leefomgeving en het vestigingsklimaat binnen die gemeenten te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is de Kennis-as. De Kennis-as verbindt de diverse kennisinstellingen met elkaar zoals o.a. Wageningen Campus, World Food Centre in Ede, het ziekenhuis en de diverse hogescholen. Ook een mooi voorbeeld is de samenwerking ‘Cater with care’. Dit samenwerkingsverband tussen o.a. Wageningen UR en het ziekenhuis de Gelderse Vallei zet zich in om de voeding van ouderen en patiënten te verbeteren. Ondervoeding is bij deze groepen een belangrijk onderwerp. Het mooie van deze Kennis-as is dat ons Science Business Park (bedrijventerrein voor kennisbedrijven) er ook op aangesloten is, waardoor zij beter op de kaart komen te staan. Een potentieel gevaar van een regio is dat de keuze van het bestuur van een regio niet altijd de keuze van een deelnemende gemeente hoeft te zijn. De Stadspartij ondersteunt de Regio Foodvalley, maar wij hebben sterk ingezet op betere controle door de gemeenteraad. Wageningen draagt er een fors bedrag aan bij en dan moeten we ook zorgen dat het goed besteed wordt en het niet alleen op gaat aan wegaanduidingen, mooie bordjes en kunst langs de kennis-as.