De keuze blijft: 0 of 20 miljoen euro

Provincie, Wageningen UR andere grote werkgevers en inwoners vinden Wageningen niet goed bereikbaar. Onderzoeken wijzen uit dat de bereikbaarheid in de toekomst niet zal verbeteren. Grote bedrijven weten intussen de weg naar Wageningen goed te vinden. Maar onze bereikbaarheid toekomstbestendig maken kost 34 miljoen. De gemeente heeft 6 miljoen en de provincie legt er 14 miljoen bij. Tekort 14 miljoen! De gemeenteraad heeft een goedkopere versie bedacht van 20 miljoen. Die vindt de provincie niet toekomstbestendig en trekt vervolgens de bijdrage van 14 miljoen weer in. Tekort 14 miljoen! De provincie en Wageningen UR willen eigenlijk graag een weg om of over de Campus. Daarvan wordt gezegd dat die 14 miljoen kost, geheel betaald door de provincie. Maar of dat zo is en waar die weg dan precies komt te liggen is niet duidelijk. Om een goede keus te kunnen maken, heeft de Stadspartij een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt om voor 1 januari 2017 met een uitgewerkt plan voor die alternatieve route te komen. Daarbij is het voor de Stadspartij van groot belang waar die weg precies komt te liggen. Want wat we absoluut niet willen, is de overlast verschuiven van de ene wijk naar de andere.