De ruimtelijke opgaven van Wageningen

De ruimtelijke opgaven in onze steden zijn divers en complex. Veel steden in Nederland worstelen met enorme tekorten op de woningmarkt en met de opdracht van ‘Den Haag’ om te bouwen. Tegelijkertijd hebben veel steden te maken met stagnerende bouwprojecten vanwege hoge kosten, oplopende rente en te weinig buitengebied. De oplossing moet daarom veelal gezocht worden bij binnenstedelijke projecten en hoogbouw. Daarnaast spelen nog vragen als: Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je de sociale ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? 

Vaak verschilt de problematiek ook nog eens van wijk tot wijk.

Over dat laatste vond op 9 oktober in Arnhem een symposium plaats: ‘De stad van dichtbij’. Namens de Stadspartij heb ik daar aan deelgenomen. Samen met experts en bewoners zijn we een wijk in Arnhem van dichtbij gaan bekijken om te zien hoe oplossingen bedacht kunnen worden om een wijk leefbaarder en gezonder te maken. Ook Wageningen worstelt met bovenstaande vragen en met de ruimtelijke competitie tussen wonen, energietransitie en buitengebied.  

Ik heb veel inspiratie opgedaan die we de komende tijd hard nodig zullen hebben bij het oplossen van de opgaven waar we ook in Wageningen voor staan.