Democratie vernieuwen?

Een groep kritische D66 leden, onder wie Tweede Kamerlid Boris van der Ham, is binnen D66 de beweging ‘Opfrissing’ begonnen. Op zich is dat heel verstandig. Nu de gekozen burgemeester en het referendum er niet komen, heeft die partij wel een opfrissing nodig om zijn bestaansrecht te rechtvaardigen. Dus hebben de D66-criticasters ‘Democratische Vernieuwing’ bedacht. Niemand weet wat er mis is met hoe het nu gaat of wat er vernieuwd zou moeten worden. Ook in Wageningen wil D66 de democratie vernieuwen. Het gevolg is dat leden van uw gemeenteraad met een vragenformulier de stad werden ingestuurd om te horen hoe de democratie beter kan. Dat wij daarbij aanliepen tegen veel commentaar en boosheid op het uitsluiten van de Stadspartij hadden we wel verwacht. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kwamen diverse politieke partijen met ideeën hoe je beter kunt luisteren naar inwoners. D66 kwam met het briljante idee voor de oprichting van een cliëntenraad, jongerenraad, sportraad, studentenraad en ouderenraad. Het is die partij blijkbaar ontgaan dat die adviesraden al jarenlang bestaan. Als je echt geïnteresseerd bent in wat er gebeurt in Wageningen, dan ben je altijd in gesprek met de inwoners. Daar heeft de Stadspartij geen vragenformulier voor nodig.