Een hond is geen melkkoe!

Al jaren probeert de Stadspartij van de hondenbelasting af te komen. Niet omdat de Stadspartij vindt dat eigenaren van honden niet hoeven bij te dragen aan het onderhoud van de faciliteiten die ze gebruiken, maar wel omdat de hondenbelasting daar nu niet voor gebruikt wordt. De hondenbelasting verdwijnt nu in de algemene gemeentekas. Een hond is geen melkkoe! De Stadspartij kreeg nooit genoeg steun voor afschaffing van de hondenbelasting van politieke partijen omdat men bang was voor een tekort op de begroting. Maar nu zijn dan toch de eerste stappen gezet.

In september werd door hondeneigenaren een petitie aan de gemeenteraad aangeboden om van het gebied de Blauwe Bergen weer een losloopgebied te maken. Toen bleek ook dat er veel faciliteiten voor honden niet voldoen aan de wensen van de gebruikers en de hondenveldjes erg vies zijn.

Afgelopen weken werd op initiatief van de Stadspartij al een voorstel bij de begroting aangenomen om de hondenbelasting alleen te gebruiken voor hondenfaciliteiten en de handhaving daarvan. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering werd nog eens een aanvullend voorstel van de Stadspartij met een ruime meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, die het college oproept om met gebruikers na te denken over betere hondenfaciliteiten. Afgesproken is nu dat de hondenbelasting die in 2022 geïnd gaat worden, alleen gebruikt mag worden voor hondenfaciliteiten en de handhaving hiervan. De hoogte van de hondenbelasting kan dan aangepast worden aan het bedrag dat daadwerkelijk aan hondenfaciliteiten wordt uitgegeven. En dan is de hond gewoon weer een hond en geen melkkoe.