Eindelijk snel aan de slag!

Er stond eigenlijk maar één punt op de agenda van der raad: de renovatie van het Stadion De Wageningse Berg. Een slepend proces van ruim twaalf jaar! Ik denk niet dat er één dossier is, waarbij zorgvuldiger met de belangen van de natuur en van de omwonenden is omgegaan. Ook nu werden aanpassingen gedaan om het plan nog meer aan te laten sluiten bij de natuurlijke omgeving: geen popconcerten, gelimiteerd aantal bezoekers en activiteiten, verdiepte parkeerplaats en groene daken. De raad kwam tot een eendrachtig besluit. Een aantal amendementen en moties werd unaniem aangenomen. Hoewel Alexander Pechtold lid van het comité van aanbeveling is, stemden bij de vaststelling van het bestemmingsplan drie (van de vijf) leden van D66 als enigen toch tegen. De Stadspartij heeft de paar omwonenden, die nog steeds tegenstander zijn, opgeroepen om af te zien van een gang naar de Raad van State. Maar dat is in Wageningen meestal een vergeefse oproep.