Elk najaar heeft zijn meerjarenbegroting

Het najaar heeft zijn eigen tradities. Naast najaarsstormen, bomen die blad verliezen en paddenstoelen die uit de grond schieten wordt ook de meerjarenbegroting besproken. In de herfst van haar bestaan heeft het bestuur haar laatste begroting aangeboden. In een andere opzet probeert het gemeentebestuur grip te krijgen op de (nieuwe) toekomst van onze stad. Het zijn rare jaren geweest en wat de toekomst gaat brengen is ook niet duidelijk. We weten wel dat na aantal negatieve jaren er een positief resultaat lijkt te komen. Voor hoelang? Het positieve resultaat komt vooral door extra gelden die we ontvangen voor eerder gemaakte kosten. En worden toegevoegd aan reserves die gebruikt zijn. Reden voor veel partijen om de bloemetjes buiten te zetten, initiatieven van stal te halen en nieuwe plannen op te zetten. Als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar is het dat de wereld in een klap op zijn kop kan staan. Als Stadspartij zullen wij daarom niet gretig onze hand in de net gevulde reservepot stoppen. We vinden investeren in een duurzame, toekomstbestendige organisatie van de gemeente belangrijk. En daarbij horen ook de inwoners. Na jaren van bijdragen is het tijd te kijken wat we terug kunnen geven. Want de toekomst, die maken we samen.