Experiment nodig om te kunnen oordelen

Onze gemeente gaat, evenals een aantal andere gemeenten, een tweejarige test doen om een aantal bijstandsgerechtigden een basisinkomen te geven met minder verplichtingen, geen armoedeval en met meer mogelijkheden om hun ambities waar te maken. Pas na die twee jaar wordt definitief besloten om er wel of niet mee door te gaan.
De Stadspartij heeft ondersteuning aan inwoners die een beroep moeten doen op hulp in wat voor vorm dan ook hoog in het vaandel. Dit experiment onderzoekt met behulp van de landelijke overheid of er andere vormen zijn om die (financiële) hulp te bieden. Zonder op dat gebied onderzoek te doen en een experiment aan te gaan kom je nooit te weten of een nieuw systeem werkt. Uiteraard houdt de Stadspartij scherp in de gaten dat er niemand benadeeld wordt.
Het is jammer dat onze fractiegenoot, Harald van Roekel, niet besloten heeft om gewoon tegen het experiment te stemmen. Van Roekel is het oneens met dit experiment en besloot daarom de fractie van de Stadspartij te verlaten. De overige fractieleden respecteren die keus en het bestuur en de fractie van de Stadspartij wensen hem alle goeds!