RIEN BOR


Wat mij aantrekt in de Stadspartij is dat er geen stokpaardjes bereden worden, geen dogma’s beleden worden en er geen grootse idealen te vuur en te zwaard verdedigd worden. Iets wat bij landelijke partijen en hun plaatselijke afdelingen nogal eens voorkomt. In die zin is de Stadspartij ook eigenlijk geen politieke partij. De Stadspartij is meer een beweging die opkomt voor een fijne leef- werk- en woonomgeving in Wageningen en die opkomt voor de belangen van haar inwoners. We hebben weleens overwogen de naam te veranderen in Stadsbeweging. Maar dat klinkt niet, vinden we. Bovendien: what’s in a name! Daarom blijft de Stadspartij gewoon zo heten en blijven wij ons gewoon inzetten voor u en alle andere inwoners van Wageningen.