Geen vergunning voor Pandaparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor de zogenaamde ‘Pandaparkeerplaats’. Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Gezien het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad, hebben wij nogmaals een hele zorgvuldige afweging gemaakt. Onze conclusie is dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening ter plekke. Dit vooral vanwege de aangevraagde omvang in relatie tot de benodigde capaciteit, het aantal dagen bezetting en de impact op omgeving en ecologie.”

Op de voorlopige beslissing van het college van B&W zijn vier reacties binnen gekomen, waarvan één namens 6 bezwaarmakers. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 10 april in meerderheid een motie aangenomen waarin hij aangeeft geen voorstander te zijn van het tijdelijke parkeerterrein. Ter Maat: “De maatschappelijke en politieke commotie was voor het college aanleiding om nog een keer alles tegen het licht te houden. En dat heeft er toe geleid dat het college van B&W het voorlopige besluit heeft herzien.”.
De bezwaren worden nu alsnog gehonoreerd en de in augustus vorig jaar verleende vergunning wordt ingetrokken.