GEEN WINDMOLENS IN WAGENINGEN!

Elke vier jaar praat de gemeenteraad over het Klimaatplan. In tegenstelling tot de landelijke overheid, die streeft naar klimaatneutraliteit in 2050, is het een voornemen om Wageningen al in 2030 klimaatneutraal te kunnen verklaren. Er ligt dus een behoorlijke uitdaging in Wageningen. Want op dit moment is de lokale ambitie nog maar voor 27% gerealiseerd. Voor de overige 73% hebben we dus nog dertien jaar de tijd. De Stadspartij steunt dat streven overigens volledig. De focus zou daarbij gelegd moeten worden op besparingsmaatregelen, nieuwbouw projecten, gasloos opleveren van woningen en bedrijven en klimaatneutraal maken via een aardwarmtenet. Maar het allerbelangrijkste is, naar onze mening, dat er geen dak meer zonder zonnepanelen mag zijn in onze stad. Daarnaast moeten er zonnevelden aangelegd worden die landschappelijk ingepast worden. Vier jaar geleden heeft de Stadspartij met succes gestreden tegen windmolens in de uiterwaarden. Ook nu steekt de discussie over windmolens in Wageningen af en toe de kop weer op. Wij blijven uitdrukkelijk van mening dat het kostbare landschap om Wageningen (de Eng, uiterwaarden en het Binnenveld) niet geschikt is om er enorme turbines in te plaatsen. Zulke turbines moeten staan op plaatsen die meer wind opleveren. Daar zullen we van harte aan meewerken.