Geld stinkt niet

De begroting is vastgesteld. Een positieve dit keer – althans in de cijfertjes onder de streep. Belangrijker is, wat het voor de Wageninger betekent. Nu niet per se heel veel positief. Met magere jaren achter de rug is, heeft het college vooral besloten veel eerdere bezuinigingen terug te draaien. En daar waar nodig bij te sturen, zoals het afvalbrengstation. Daar gaat teveel geld in op en dus moeten de mogelijkheden om afval verantwoord weg te brengen worden beperkt. Gelukkig hebben we dit enigszins in kunnen perken – er vanuit gaande dat de wethouder niet volgende week weer met nieuwe informatie op de proppen komt. Bij de begroting hebben wij ons hard gemaakt voor teruggeven. En dan niet in de vorm van beleid, nee, gewoon geld. De belastingdruk is al jaren maximaal en boven landelijk gemiddelde. Hoog tijd om kritisch te kijken of deze verlaagd kan worden zodat elke Wageninger wat over houdt aan de vette(re) jaren. En we dienden een amendement in over de hondenbelasting. Geld dat je betaalt omdat je een hond hebt maar dat gewoon op de algemene berg terecht komt. De faciliteiten voor honden ontbreken nogal of zijn onbruikbaar. Komend jaar is het geld van de hondenbelasting gereserveerd voor honden gerelateerde kosten. Volgende vergadering vragen we het college met een onderbouwing te komen voor de jaren erna. Pas dan heeft geld waarde.