Gemeente en provincie in gesprek over bereikbaarheid

Direct na de besluitvorming over de financiën voor de bereikbaarheid van Wageningen, zijn de provincie en gemeente Wageningen met elkaar in gesprek gegaan. De door de raad besloten ‘soberder’ oplossing vraagt om nieuwe berekeningen. Het doel is om de uitkomsten daarvan in september beschikbaar te hebben zodat Stadspartij-wethouder Han ter Maat en provinciaal-gedeputeerde Conny Bieze dan weer in gesprek kunnen met elkaar.
“In het bestuurlijk overleg dat ik met gedeputeerde Conny Bieze heb gevoerd, heb ik de politieke achtergrond van het besluit van de gemeenteraad nader toegelicht”, zegt verkeerswethouder Han ter Maat. “We hebben bevestigd dat we samen blijven optrekken in dit dossier en het tempo erin willen houden, ook al is er nu een geringe vertraging ontstaan. Daarom is door mij opdracht gegeven om te berekenen hoe de doorstroming zal zijn op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee als de Nijenoord Allee niet verbreed wordt, zoals de gemeenteraad wil. Daarbij kijken we niet alleen naar 2030 maar ook naar 2020 en 2025. Dit geeft ons inzicht in de verwachte doorstroming/stremmingen op de kortere en langere termijn.”
De uitkomsten van die nieuwe berekeningen zijn hopelijk in september beschikbaar. Er kan dan zowel op bestuurlijk niveau over doorgesproken worden, maar ook met de breed samengestelde klankbordgroep/werkgroep. Deze groep met vertegenwoordigers van diverse belangen in de stad blijft betrokken worden bij de verdere uitwerking van het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen.