Gemeente kan aan de slag met ontwikkeling haven

De gemeente Wageningen kan eindelijk aan de slag met de ontwikkeling van de haven. De haven en een deel van de Costerweg zijn namelijk op 17 maart officieel aangemerkt als ‘prioritair project’ in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor ontstaat er ruimte op het gebied van milieueffecten. Dankzij deze gereserveerde ruimte kan er invulling gegeven worden aan eerder vastgelegde ambities om de haven op een verantwoorde wijze te ontwikkelen.
Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “De ontwikkeling van de haven biedt kansen voor het behouden en uitbreiden van de lokale werkgelegenheid in Wageningen. Daarnaast heeft de Rijnhaven een belangrijke functie voor de regio FoodValley. Tot op heden waren er geen ontwikkelingen mogelijk omdat de wetgeving op het gebied van milieu dit niet toestond. Ook gewenste (bouw)activiteiten konden niet worden vergund. Nu de haven en een deel van Costerweg zijn aangewezen als ontwikkelgebied, kan het weer wel. Daar ben ik erg blij mee. Niet alleen vanwege de economische aspecten, maar ook omdat het ons de kans biedt om het gebied leefbaarder te maken voor de direct omwonenden. Het wordt straks ook mogelijk om bijvoorbeeld aan de noordzijde van de haven te gaan bouwen. Daardoor ontstaat een kans om bedrijvigheid van de zuidzijde naar de noordzijde te verplaatsen.”
De gemeente gaat nu aan de slag met een nieuw bestemmingsplan. Deze krijgt een zogenaamde ‘plus’ waardoor de gemeente meer mogelijkheden heeft op het gebied van milieu: bepaalde ontwikkelingen mogen nu al plaatsvinden waarbij de garantie moet zijn dat ze over maximaal 10 jaar aan de wet- en regelgeving voldoen. Het opstellen van het bestemmingsplan start naar verwachting in juni 2017. Dan wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de inwoners en bedrijven.