Gemeenteraad denkt mee over de begroting

Ieder jaar wordt door de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het komende jaar. We kijken naar welke zaken in Wageningen aandacht verdienen en hoe we geformuleerde plannen kunnen financieren. 

Het college heeft de jaarlijkse begroting opgesteld. Ook dit jaar zagen we binnen de gemeenteraad veel wensen om hierop belangrijke aanpassingen te doen. Ook blijven we maar hameren om het inmiddels volledig achterhaalde principe van hondenbelasting af te schaffen. Niet alleen is deze vorm van belasting onredelijk, feit is dat de opbrengst niet wordt gebruikt waarvoor het wordt opgelegd. Het geld dat hiervoor binnenkomt gaat naar algemene middelen. Overigens kost het afschaffen van deze belasting de gemeente minder dan 1% van de jaarontvangsten.

Het college presenteerde de ‘Maatschappelijke Investeringsagenda’. Hierin zijn een aantal zogenoemde sleutelprojecten opgenomen. Dit zijn omvangrijke projecten, die bijvoorbeeld onderwijs, bibliotheek, parkeren (fiets en auto) en de stadsgracht betreffen. Met het doortrekken van de stadgracht maken we een mooie stap naar een aantrekkelijk stadscentrum vindt de Stadspartij. Een belangrijk project als het zwembad, dat binnen 5 jaar aan vervanging toe is, leek in eerste instantie minder belangrijk gevonden te worden. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven hiertoe ook de nodige voorbereidende stappen te zetten. Zo hoeven de inwoners van Wageningen straks geen kilometers te rijden om te kunnen zwemmen!