Gemeenteraad om mening gevraagd over tweede opvanglocatie vluchtelingen

Het college vraagt de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de komst van een tweede opvanglocatie voor vluchtelingen in de stad. Het gaat hierbij om maximaal 300 extra vluchtelingen voor een periode van maximaal vijf jaar aan de Bosrandweg (voormalig pand Danone/Numico). Nadat de gemeenteraad heeft gereageerd, kunnen de procedures in gang gezet worden voor de tweede procesopvanglocatie (POL).
Wethouder Lara de Brito: “Deze locatie is hard nodig om mensen perspectief te geven. Er verblijven nog altijd veel vluchtelingen in een noodopvanglocatie, maar pas in een procesopvanglocatie wordt hun asielprocedure opgestart. Het is belangrijk voor mensen dat ze snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst.”
Nadat de gemeente de plannen voor de tweede POL bekend maakte, is het college aan de slag gegaan met de bereikbaarheid van de locatie.
Wethouder Han ter Maat: “Direct-omwonenden van de beoogde opvanglocatie hebben wat zorgen geuit over de verkeersveiligheid en ontsluiting van de Bosrandweg. Zij hebben voorgesteld de locatie bereikbaar te maken via de Scheidingslaan. Over dit voorstel is overeenstemming bereikt waardoor aan de wens van de direct-omwonenden tegemoet gekomen kan worden en waarbij tevens recht gedaan wordt aan de kwetsbare natuur in dat gebied. Om deze nieuwe toegangsweg aan te kunnen leggen, wordt een aparte vergunningenprocedure opgestart.”
Het college hoopt dat de tweede POL dit najaar in gebruik genomen kan worden.