Goede vrijdag was een goede vrijdag voor de Stadspartij

Na een relatief korte openbare onderhandelingsperiode tussen Harald van Roekel en Han ter Maat namens de Stadspartij en de onderhandelaars van D66 en GroenLinks, werd er gisteren gesproken over de portefeuilleverdeling en de wethouders. Omdat het tijdens dit laatste overleg over personen ging, werd achter gesloten deuren onderhandeld. De wethouderskandidaten mochten zelf niet meeonderhandelen. Dus Harald van Roekel en Marike van der Leeden waren namens de Stadspartij de onderhandelaars.

Over het resultaat is de fractie van de Stadspartij zeer tevreden. Op drie van de vier verkiezingsspeerpunten punten kreeg de Stadspartij haar zin.
wanneer de regering aan het eind van dit jaar de jeugdzorg, ouderenzorg en de participatiewet over de schutting van de gemeente gooit en er minder geld bijvoegt dan nodig, gaan we er niet op bezuinigen.
de Wielewaag blijft in het centrum met alle activiteiten die daar op dit moment worden aangeboden.
het draagvlakonderzoek onder de Wageningse bevolking naar wel of geen windmolens komt er. Op dit moment loopt er een onderzoek of ze er überhaupt wel mogen komen i.v.m. wetgeving. Mocht dat positief uitvallen dan komt er een bindend referendum.
de gemeenteraad kan helaas geen invloed meer uitoefenen op het gemeentehuis. Eén week voor de verkiezingen is het aanbesteed. Wellicht dat de Raad van State het besluit nog vernietigt. Maar die kans is niet groot. De Stadspartij heeft wel afgedwongen dat er geen cent meer bij gaat, ook niet bij tegenvallers, en er komt een openbare verantwoording over de manier waarop het vorige college dit heeft gefinancierd.

Ook de gewenste portefeuille voor onze kandidaat Han ter Maat werd binnengehaald. Op dit moment worden alle afspraken verwerkt in een coalitieakkoord.