Goedkopere oplossing Nijenoord Allee niet haalbaar

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nijenoord Allee toch te verbreden om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Omdat de gemeenteraad de A-variant veel te duur vond heeft de gemeenteraad een soberder oplossing voorgesteld. Vervolgens heeft het college aanvullend onderzoek laten uitvoeren om de effecten in beeld te krijgen van de gevolgen van een soberder oplossing. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat zowel de doorstroming als de leefbaarheid in diverse buurten verslechteren. Dit laatste vanwege een forse toename van sluipverkeer. Het college concludeert daarom dat de variant inclusief verbreding van de Nijenoord Allee noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.

Het provinciebestuur heeft aangegeven, dat de versoberde oplossing, zonder verbreding van de Nijenoord Allee, niet voldoet aan de criteria om voor een financiële bijdrage van de provincie in aanmerking te komen.
De resultaten van het aanvullende onderzoek zijn gepresenteerd aan en besproken met de klankbordgroep/werkgroep, waaraan diverse belanghebbenden uit de stad deelnemen. Zij hebben hun reactie kunnen geven en hebben aandachtspunten meegegeven aan de gemeente. Op 4 oktober zijn de resultaten aan de raadsleden gepresenteerd. De bal ligt nu weer bij de gemeenteraad.