Halverwege de rit

Per september begint er weer een nieuw jaar waarin de gemeenteraad het dagelijkse bestuur van de stad (het college van burgemeester en wethouders) weer kaders mee geeft om de stad goed te kunnen besturen en om vervolgens te beoordelen of ze dat goed gedaan hebben. Het is het begin van alweer het derde jaar van dit college, gevormd door een coalitie van de Stadspartij, GroenLinks en D66. Feitelijk zijn we nu dus halverwege de zittingsperiode van vier jaar. Dat betekent ook dat we alweer op weg zijn naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Over de landelijke verkiezingen in maart 2017 maakt de Stadspartij zich niet druk. De Stadspartij concentreert zich alleen op ons stadje en de naaste omgeving.
De afgelopen twee jaar zijn forse stappen gezet op het gebied van het sociaal domein en het lokale klimaatbeleid. Ook op tal van ruimtelijk ordeningsdossiers is grote voortgang geboekt: Kirpestein (bijna afgerond), het stadion de Wageningse Berg, de sporthal aan de Marijkeweg, de invulling van het Duivendaalterrein en de Hof van Wageningen. Ook werken we aan het weer open graven van de stadsgracht, verbeteren van het parkeren in de binnenstad en uiteraard de bereikbaarheid van Wageningen en nog hééél veel meer dossiers.