Han ter Maat kandidaat wethouder Stadspartij Wageningen

De leden en bestuur van de Stadspartij hebben Han ter Maat opnieuw voorgedragen voor een beoogd wethouderschap. Ter Maat heeft die kandidatuur aanvaard. Wanneer de Stadspartij na de komende gemeenteraadsverkiezingen weer deelneemt aan een coalitie is Ter Maat, net als de afgelopen vier jaar, beschikbaar voor een wethouderspost.
“Ik heb hele drukke jaren achter de rug, maar het is fantastisch om op deze manier voor de stad aan de slag te gaan”, zegt Han ter Maat. “Ik heb met fractievoorzitter Rien Bor afgesproken, dat we er allebei nog een keer vol voor gaan. De afgelopen vier jaar stond vooral in het teken van het vlot trekken van allerlei vastgelopen dossiers (zoals o.a. de ruïne van Kirpestein, de haven, de binnenstad, Nudepark, bouwplannen op de Mouterij en de sporthal aan de Marijkeweg) en aan de verbetering van de service vanuit het gemeentehuis aan de inwoners. Maar er liggen nog genoeg dossiers en plannen om de komende vier jaar mee bezig te zijn. Medio januari presenteren we ons nieuwe programma voor de komende vier jaar.”
Han ter Maat studeerde af in Milieuhygiëne in Wageningen en Bestuursrecht aan de universiteit van Leiden. Hij was werkzaam als hoofd Milieu van de provincie Gelderland en hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Arnhem.