Handen ineen voor aanpak entree stad en herstel stadsgracht

Als het aan de provincie, gemeente en het waterschap ligt, wordt de entree van Wageningen bij de voormalige SNS-bank flink opgeknapt. De drie partijen hebben een intentieovereenkomst getekend, waarin ze de ambitie uitspreken om de openbare ruimte flink te verbeteren door onder meer de locatie van de voormalige SNS-bank op te knappen en de stadsgracht te herstellen. De grote drijfveer van alle drie de partijen is de kwaliteitsimpuls die een doorgetrokken stadsgracht geeft aan de hele stad. De eigenaar/ontwikkelaar is nu bezig met het ontwerpen van een haalbaar plan voor de voormalige SNS-bank en de directe omgeving er omheen. Dat plan zal – indien de haalbaarheid verzekerd is – een belangrijke bouwsteen vormen voor een totaalvisie voor het gehele gebied aan de oostzijde van de binnenstad. Ook zal vanzelfsprekend nog besloten moeten worden over de benodigde financiën.
Han ter Maat, namens de Stadspartij wethouder Ruimte en Binnenstad: “Het ontbreekt de Wageningse binnenstad nu aan een mooie en uitnodigende entree. Herstel van de stadsgracht draagt bij aan de aantrekkelijkheid en lokale economie van de binnenstad van Wageningen. Daarnaast maakt het Wageningen weer als historische vestingstad zichtbaar. Bovendien verwachten wij dat deze versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad de leegstand hier tegengaat.”