HERONTWIKKELING DUIVENDAAL DICHTERBIJ

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het verzoek van twee regionale ondernemers om alle bestaande gebouwen op het voormalige universiteitsterrein Duivendaal nieuwe permanente functies te geven. Deze nieuwe functies passen binnen de uitgangspunten die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld voor deze locatie. Met deze stap komt de ontwikkeling van het totale project Duivendaal en de realisatie van nieuwe gewenste woningen dichterbij.
In het plan worden alle bestaande gebouwen ingezet voor gevarieerde doeleinden zoals kantoren, ateliers, vergader- en ontmoetingsruimten, zorg met wonen (bijvoorbeeld voor dementerende ouderen), studentenwoningen en zelfstandige woningen voor PhD’ers en jonge tweeverdieners.
Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Het college is in principe bereid mee te werken aan gefaseerde ontwikkeling van het terrein Duivendaal, om de vaart in het hele project te houden. De toekomstige nieuwbouw moet voorzien in de woningtypen waar de stad behoefte aan heeft, zoals betaalbare woningen voor senioren en starters. De uiteindelijke plannen zullen we dan ook in dat licht beoordelen.”