Het kind staat altijd centraal

In 2009 liep Wageningen voorop bij de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Dat werd toen het ‘concept Spelenderwijs’ genoemd. In 2016 is Wageningen klaar voor een doorstart. Nu heet het ‘visiedocument Kind Centraal’. Landelijke ontwikkelingen vragen hier om. Dus ook onze gemeente is opnieuw naar de toekomst gaan kijken.
Vorig jaar oktober hebben betrokkenen afspraken gemaakt over een brede samenwerking, waarbij het belang en de ontwikkeling van het kind bij de opvang, het onderwijs en de zorg voorop staat. Met de ondertekening van een convenant is de gezamenlijke verantwoordelijkheid onderstreept voor de verbetering en vernieuwing van het onderwijs, de kinderopvang en de voor- en vroegtijdige educatie (VVE) in Wageningen. De inhoudelijke samenwerking tussen de partijen is daarbij wel van groot belang.

Belangrijk voor de Stadspartij is dat daardoor alle kinderen vanaf 9 maanden tot 13 jaar in beeld zijn. Zo kan vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer er voor een kind hulp nodig is en worden veel mogelijkheden voor hulp zichtbaar. Binnenkort wordt het visiedocument Kind Centraal door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is een gedegen stuk werk afgerond waarin het kind ook echt centraal staat. Uiteraard zal de Stadspartij de vaststelling van harte ondersteunen en loopt Wageningen ook in 2016 weer voorop.