Holle woorden uit een nietszeggend coalitieakkoord

Maandag besluit de gemeenteraad om aan de Haarweg een zonnepanelenpark aan te leggen. De fractie van de Stadspartij is daar erg boos om! Niet omdat we geen zonneparken willen. Integendeel, die willen we juist wel. Maar we zijn boos omdat het park aangelegd wordt zonder dat nagedacht is over waar die zonneparken het best aangelegd kunnen worden. In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie staat heel duidelijk dat er eerst een ‘natuur- en landschapsvisie’ voor het buitengebied moet worden opgesteld. Nog belangrijker is dat er ook in staat dat er een ‘ruimtelijk afwegingskader’ voor duurzame energieopwekking moet komen. Daarmee wordt inzichtelijk op welke locaties en onder welke voorwaarden duurzame energie opgewekt kan worden. Met die visie en dat kader moet nog worden begonnen. Toch krijgt een projectontwikkelaar toestemming om een stuk landbouwgrond van zeven hectare vol te leggen met zonnepanelen. Daarbij wordt volstrekt voorbij gegaan aan de gevolgen voor de bewoners aan de Haarweg. Omsloten door zonnepanelen en in onverkoopbare huizen zullen die daar de rest van hun leven moeten doorbrengen. Hoezo ‘respect voor bewoners’ en ‘we doen het samen met de stad’. Holle woorden uit een nietszeggend coalitieakkoord!