Hoort de wind waait door de wieken

Als Stadspartij zijn we sceptisch over de energietransitie, dat is geen nieuws meer. Niet omdat we niet vinden dat we op het klimaat en op onze wereld moeten passen. Maar juist omdat het passen op de wereld verder gaat dan klimaatneutraal zijn. Het gaat om betrokkenheid van burgers, gelijkwaardige participatie en eerbied voor natuur en leefomgeving. En dat is nu precies wat we missen in de Windvisie die momenteel voor ligt aan de raad. Volgens de wethouder een simpele samenvoeging van eerder vastgestelde documenten en vandaar dat participatie pas stap vier in het voorgestelde proces is. Wanneer de plannen zijn gemaakt mogen bewoners hun licht erover laten schijnen. Want iedereen krijgt de kans om deel te nemen aan het collectief en mede-eigenaar te worden van de windmolens. Tenminste als je het kunt betalen. Zo niet en je ondervindt wel de lasten maar niet de lusten dan krijg je voor een aantal dagen per jaar compensatie voor de slagschaduw. Dit heeft niets meer met een gezonde leefomgeving, betrokkenheid en gelijkwaardigheid te maken. Een energietransitie doen we samen, samen voor elkaar en samen met elkaar. Dat is volgens de Stadspartij echt een duurzame wereld en duurzame samenleving.