Inspraak kan beter

Zowel het college als de coalitiepartijen hebben al jaren achtereen het voornemen om, bij elke beslissing die inwoners raakt, diezelfde inwoner er maximaal bij te betrekken. Woorden als: participatie, inspraak, medezeggenschap, betrokkenheid worden voortdurend uitgesproken en opgeschreven. Toch waren er bij de eerste politieke avond na de vakantie weer twee hele belangrijke onderwerpen waar in de praktijk bleek dat die goede voornemens weer niet goed zijn uitgevoerd. Bij het vaststellen van alle randvoorwaarden voor de bouwplannen voor De Dreijen (fase 2) bleek er tussen de drukbezochte informatieavond voor omwonenden en de besluitvorming in de raad welgeteld één werkdag te zitten waarop omwonenden eventuele bezwaren schriftelijk konden indienen bij de gemeente. Bij het andere super belangrijke onderwerp, over de zoeklocaties in de stad waar het college voor 2030 drieduizend woningen wil bouwen, was zelfs geen enkele inwoner aanwezig! Er is wel heel duidelijk via de media gecommuniceerd dat er veel gebouwd moet gaan worden. Maar wanneer daar over besloten gaat worden is niet vermeld. Gelukkig zijn er in beide gevallen in het vervolgtraject nog wel mogelijkheden voor inwoners om hun goed- of afkeuring te laten blijken. De Stadspartij heeft in ieder geval in beide gevallen zijn zorgen uitgesproken over deze missers.