Kadernota zonder beleid

Een kadernota is de voorloper van een begroting voor meerdere jaren. Zo’n kadernota wordt elk jaar gemaakt en daarin staat het beleid voor de komende jaren. De begroting volgt dan in november. Eigenlijk is een kadernota het belangrijkste document van het jaar. Hierin wordt opgeschreven welke beleidsplannen een college heeft, hoeveel dat gaat kosten en wanneer dat uitgevoerd gaat worden. Het nieuwe college heeft echter aangekondigd dat er een zeer beleidsarme kadernota aan komt. Zo beleidsarm dat een informatieavond is afgezegd omdat er eigenlijk niets te melden valt. Bovendien weet het college nog niet wanneer het uitgeklede documentje klaar is en of het wel een normale vergadercyclus kan doorlopen. De Stadspartij heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering aan het nieuwe college gevraagd om er toch voor te zorgen dat er een fatsoenlijk document gemaakt wordt, dat nog voor de zomervakantie behandeld kan worden.
Is de Stadspartij verbaasd dat er een beleidsarme Kadernota 2018 gemaakt is. Nee, eigenlijk niet. Wie het coalitieakkoord leest, moet heel goed lezen om enig beleid te ontdekken. Daar kan geen kadernota uit gehaald worden. Het zal ons benieuwen of het college over een half jaar wel in staat is een begroting te maken voor de komende jaren.