Langere wachtlijst voor woningzoekenden?

De Stadspartij heeft in de laatste raadsvergadering geprobeerd de andere politieke partijen er van te overtuigen om een motie aan te nemen die de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) gelijk goed regelt. De Stadspartij is van mening dat ook Wageningen zijn rol moet nemen bij de huisvesting van vluchtelingen (nog zonder verblijfsvergunning) en statushouders. Maar dat mag niet leiden tot langere wachttijden voor de huidige woningzoekers. Daarom diende de fractie van de Stadspartij een motie in om burgemeester en wethouders op te roepen om samen met de Woningstichting en eventuele particuliere ontwikkelaars de planning van de bouw van sociale woningen naar voren te halen. Op die manier voorkom je onrust op de woningmarkt en het gevoel van verdringing bij inwoners die al lang op een wachtlijst staan. Onze motie vond geen weerklank bij andere partijen. Dat is jammer, want het afwijzen van deze motie leidt waarschijnlijk tot langere wachtlijsten.