LENINGEN OM WOONCOMPLEXEN LEVENSLOOPBESTENDIG TE MAKEN

De gemeente Wageningen gaat aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening aanbieden om hun complexen levensloopbestendig(er) te maken. Dat is een lening die de gemeente verstrekt om het woongebouw zo aan te passen dat mensen er langer in kunnen blijven wonen als men ouder wordt. Het gaat om aanpassingen in de algemene ruimten van het woongebouw, bijvoorbeeld het aanbrengen van automatische deuropeners en oplaadpunten voor scootmobiels. Dit stelt alle bewoners van het appartementencomplex in staat om op eigen kracht langer zelfstandig te blijven functioneren.
Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij: “Door de toenemende vergrijzing willen en moeten senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er ontstaat de komende jaren in Wageningen een tekort aan woningen voor senioren waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen, starten we nu met een lening om de wooncomplexen levensloopbestendiger te maken. Met kleine aanpassingen kan je al veel meer comfort en gebruiksgemak bieden.”