Minder bomenkap nodig

Voor de aanleg van de ‘Noordelijke Inprikker’, de tweede toegangsweg voor de Wageningen Campus, hoeven minder bomen gekapt te worden dan in eerste instantie gedacht. Dat is één van de resultaten van de inloopavond over het bestemmingsplan Noordelijke Inprikker.
“Die avond zijn diverse opmerkingen over het ontwerp gemaakt,” vertelt wethouder Han ter Maat van de Stadspartij. “We hebben de opmerkingen bekeken en dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, zoals een vermindering van het aantal te kappen bomen: 10 bomen in plaats van 25. Zo blijkt dat het kritisch meekijken door inwoners ook nu weer leidt tot plannen die minder negatieve invloed op de omgeving hebben. En dat is heel goed!”

Uiteindelijk hoeven maar 10 van de 270 bomen te worden gekapt, omdat deze in de nieuwe watergang staan of in het tracé van het nieuwe fietspad. Voor elke te kappen boom wordt een nieuwe boom terug geplant. Zoals in de toelichting van het bestemmingsplan al is beschreven, blijven de bomenrijen langs de Bornsesteeg en Kielekampsteeg behouden.
Ook werd wethouder Ter Maat tijdens de inloopavond geattendeerd op de aanwezigheid van bosanemonen langs de Bornsesteeg ter plaatse van het nieuwe fietspad. De bosanemonen worden gemarkeerd en tijdens de uitvoering in het najaar verplaatst zodat ze behouden blijven langs de Bornsesteeg.