Mini-dieren park en een vieze pijpleiding

Het lijkt er nu toch echt op dat het mini-dierenpark verhuist van Duivendaal naar een nieuw onderkomen bij de stadsboerderij aan het Spijk. Het doel van stichting Mini Dierenpark is het bevorderen van het contact van kinderen met dieren in een diervriendelijke omgeving. Bovendien heeft het dierenparkje een educatieve functie. Tevens creëert ‘s Heeren Loo (zorggroep voor steun aan mensen met een verstandelijke beperking) met het mini dierenpark en de stadsboerderij een leer- en werkbedrijf voor cliënten in en rond Wageningen. De Stadspartij is erg blij met het concrete plan waarin naast de genoemde organisaties ook Opella en de Woningstichting een aandeel hebben. Samenwerking is altijd goed. Een aanwinst voor Wageningen!
Wat de Stadspartij geen aanwinst voor Wageningen vindt is de geplande pijpleiding om vervuild grondwater van de voormalige Enka-fabriek in Ede bij Wageningen in de Rijn te lozen. Volgens het waterschap bevat het grondwater alleen sulfaat. Volgens door ons geraadpleegde deskundigen zou het grondwater ook wel eens zink, cadmium, koper, lood, kwik, olie en chloor kunnen bevatten. Volgens het waterschap gaat het om hele kleine hoeveelheden die snel in de Rijn zullen verwateren tot verwaarloosbare hoeveelheden. Voordat de pijpleiding open gaat willen we eerst nader onderzoek!