Missie of visie

Het Wagenings kompas ligt voor. Een koersdocument voor de visie op de bebouwde kom en de visie op mobiliteit en mogelijke andere visies die nog komen. Een kompas als richtinggevend document. Nu heb ik nooit bij de scouting gezeten maar ik weet wel dat een kompas daadwerkelijk ergens heen moet wijzen om je de goede richting op te sturen. En dat is absoluut niet het geval bij dit kompas. De strekking van het document is zo algemeen dat je het er nauwelijks mee oneens kunt zijn. De kern wordt gevormd door klimaatdoelen en -ambities van de stad. En de invulling ervan, die gebeurt in de latere processen van de visies. De kaders zoals gesteld in het kompas stellen nauwelijks grenzen en richtlijnen maar benoemen belangrijke waardes die eerder op een politieke missie lijken. Hoe worden de voorstellen dan afgewogen? Wie bepaalt dan wat belangrijk is in het participatieproces? En waar gaan we dan daadwerkelijk heen met onze stad? We zijn al jaren bezig met plannen voor de binnenstad, maar niets gebeurt. Nu wordt de binnenstad autoluw, parkeerplaatsen verdwijnen. En het is aan de ondernemers om de handschoen (weer) op te pakken en hun zaak, hun bijdrage aan de stad en hun noodzaak voor toeristen te verdedigen. Dat klinkt meer als een missie dan een visie wat ons betreft.