Niet zwart, niet wit

De raad gaat met reces. Een welverdiende vakantie met name voor het ondersteunend personeel. Een nieuwe burgemeester, online vergaderen en de laatste kadernota van dit college, het waren drukke weken. Ook als raadsleden zaten onze agenda’s bomvol. Met afspraken met burgers, initiatieven en ambtenaren. Het nadeel van besluitvorming is dat er maar twee keuzes zijn: voor of tegen. Toch zijn voorstellen vaak niet zo zwart-wit. Zo ook afgelopen week met de kadernota. Een motie over de Julianastraat is door ons niet gesteund. Niet omdat we het niet eens zijn met het voorstel om onderzoek te doen naar het monumentaal maken van deze unieke plek in Wageningen. Wel omdat de financiering van dit plan nog niet is toegezegd. Ons standpunt is dat je geen geld uit kunt geven dat er niet is. En dat was bij deze motie het geval. Als raadsleden hebben we niet alleen de leuke taak toebedeeld om met initiatieven en inwoners te spreken over de start of voortzetting van plannen en ideeën. We hebben ook de minder leuke taak om risico’s af te wegen en vooral realistisch te zijn. We waarderen onze inwoners en hun bijdrage aan deze mooie stad. Maar we waarderen bovenal eerlijkheid, transparantie en een solide (financiële) argumentatie. Want een belofte die we maken, komen we na. Dat is niet zwart of wit; dat is gewoon helder!