Nieuw sociaal beleidsplan

Sinds 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk gemaakt voor sociale zaken die daarvoor altijd door de landelijk overheid werden geregeld. Wageningen heeft dit aangegrepen om tegelijkertijd een nieuw sociaal beleidsplan te maken. Dit nieuwe beleidsplan is ontwikkeld in directe samenspraak met heel veel burgers. Het onderwerp leefde bijzonder in Wageningen en dat is terecht. Het raakt veel inwoners en het gaat om het welzijn van veel Wageningers. Het doel daarbij is om de zeggenschap over het sociale beleid bij de gebruikers van sociale voorzieningen zelf neer te leggen. Zij weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Er zijn door Samen Wageningen diverse goed bezochte bijeenkomsten met de inwoners georganiseerd, waarbij alle zaken in het sociale domein behandeld werden. Na afloop van deze bijeenkomsten, kregen alle inwoners en personen die in Wageningen werkzaam zijn het verzoek een enquête in te vullen. Deze enquête is door ruim drieduizend personen ingevuld waardoor er een duidelijk beeld is ontstaan waar de behoeften en de mogelijkheden liggen. De Stadspartij ondersteunt het breed samengestelde beleidsplan van Samen Wageningen van harte en hoopt dat tijdens de raadsvergadering van 16 januari 2017 er ook brede steun is van alle andere leden van de gemeenteraad.