Nieuwe stad ten noorden van Wageningen?

De Stadspartij heeft altijd gewaarschuwd voor het ontstaan van een stad ten noorden van onze stad. We hebben geprobeerd de bestemming van de Campus op onderwijs en onderzoek te houden en wonen, horeca en detailhandel zo veel mogelijk van de Campus te weren. “Studeren doe je op de Campus, wonen en uitgaan doe je in de stad”, was ons motto. We vonden daar niet altijd een meerderheid voor in deze raad, hoewel een aantal fracties onze zorgen wel deelden.
Onder druk van de woningnood onder studenten zijn we destijds toch akkoord gegaan met de bouw van 440 kamers op de Campus. In het Orion heeft de als kantine bedoelde horeca zich ontwikkeld tot een volledige horecagelegenheid annex partycentrum en met het verplaatsen van de Aula aan de Generaal Foulkesweg naar de Campus zullen ook veel recepties van afstudeerders en promovendi uit de binnenstad verdwijnen.

Maar het meest benieuwd was de Stadspartij naar de detailhandel op de nieuwe Campus Plaza. De Resource, het huismagazine van WUR, schrijft op 28 juni jl. dat de Campus Plaza met de komst van een boekhandel en een eetcafé helemaal gevuld is. Tijdens de ontwikkeling van de Campus Plaza nam WUR zich voor zo veel mogelijk Wageningse ondernemers te betrekken bij de invulling van Campus Plaza. Ook het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en het college van B&W zagen in de ontwikkeling van Campus Plaza grote kansen voor Wageningse ondernemers.

In de laatste gemeenteraadsvergadering heeft de Stadspartij aan economie wethouder Gudden gevraagd hoeveel Wageningse ondernemers een plaats op de Campus Plaza hadden weten te bemachtigen? Het antwoord was: nul. De Campus Plaza heeft wel grote invloed op het nabij gelegen winkelcentrum in de Tarthorst en op de horeca in de binnenstad. Zou er zich dan toch langzaam een stad aan de noordkant van Wageningen ontwikkelen?