Samen staan we sterk!

Het zijn bijzondere tijden, zacht uitgedrukt. De fractie van de Stadspartij hoopt dat u in goede gezondheid verkeert. Wij zijn bijzonder trots op hoe velen zich inzetten voor de ander. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld en geen hulpvraag is te gek. We doen dit samen! Vreemd genoeg heeft het woord ‘samen’ bij het college opeens … Lees verder

Noodzaak voedselbanken neemt toe

Het aantal personen dat in Nederland een beroep doet op een voedselbank is vorig jaar met 8% toegenomen tot 151.000. Vooral ouderen en alleenstaanden doen vaker een beroep op voedselhulp. 15 procent is na 3 jaar nog steeds afhankelijk van een voedselbank. Dagelijks zetten 12.000 vrijwilligers zich in voor een voedselbank. Al sinds 2007 is … Lees verder

Overhaast en blinde paniek

In de toelichting op een motie van GroenLinks, waarmee die partij een zwemplas in de uiterwaarden probeert tegen te houden, wordt geschreven dat ‘de hoge natuurwaarden rondom onze stad versterkt en beschermd moeten worden, in plaats van er op te beknibbelen.’ Tegelijkertijd zijn er plannen om het beetje onbebouwde grond rond onze stad met 188 … Lees verder

Alleen nog een uitkijktoren!

Heel veel Nederlandse gemeenten grenzen aan waterrijke gebieden en maken daar gebruik van door recreatieve en sportieve activiteiten te ontwikkelen voor de eigen inwoners en toeristen. Van al die gemeenten is het ‘groene’ Wageningen de gemeente die het minst van zijn unieke ligging gebruik maakt. Sterker nog: Wageningen keert de Rijn steeds meer de rug … Lees verder

Nieuwe school in Kortenoord

De bouw van Kortenoord gaat in een razend tempo. Het aantal inwoners neemt snel toe en over het algemeen jonge gezinnen. Eén van de verkiezingsbeloftes van de Stadspartij was om in het nieuwe college te werken aan een nieuwe school in Kortenoord. Hoewel de Stadspartij niet uitgenodigd werd om aan een nieuw college deel te … Lees verder

Raadsleden in het wild

Gemeenteraadsleden vergaderen niet alleen maar in het gemeentehuis. Regelmatig worden de raadsleden uitgenodigd om bij een organisatie of bedrijf op bezoek te komen. Vorige week was bijvoorbeeld het jaarlijkse werkbezoek aan de politie. Die brengt ons dan op de hoogte van wat er speelt en waar de politie het komende jaar extra aandacht aan gaat … Lees verder

Respectloze begroting

Vorig jaar werd de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met ruim 5% verhoogd. De Stadspartij voorspelde toen al dat dit jaar weer een forse OZB-verhoging nodig zou zijn. Maar dat die belastingverhoging zo hoog zou uitvallen had niemand verwacht; ruim 12% OZB-verhoging plus nog verhogingen van leges en parkeertarieven. De Stadspartij heeft vervolgens, samen met de … Lees verder

Verkeersoverlast in Tuinwijk-Kortenoord

De Stadspartij heeft tegen de ontwikkeling van het laatste deel van Kortenoord gestemd. Niet omdat we het geen goed plan vinden. In tegendeel! Het wordt een hele mooie wijk, waar veel inwoners met plezier zullen gaan wonen. We hebben tegen gestemd omdat bij de afwikkeling van het bouwverkeer en het verkeer van en naar de … Lees verder

Teruggave precariobelasting, maar niet direct!

Elk huishouden in Wageningen heeft de rekening voor de precariobelasting op de deurmat gevonden. De Stadspartij heeft eindeloos geprobeerd om, net als in omliggende gemeenten, die belasting af te schaffen. Keer op keer werden onze moties in de gemeenteraad verworpen. Wel was een meerderheid van de gemeenteraad bereid om voor inwoners met een inkomen tot … Lees verder

Stadspartij wil duidelijkheid over gevolgen PAS

Sinds de Raad van State eind mei bepaalde dat Nederland te lichtzinnig omgaat met de normen voor de stikstof uitstoot, liggen ruim 18.000 projecten in ons land stil. Ook in onze regio liggen projecten stil, maar niemand lijkt precies te weten welke impact de uitspraak op Wageningen heeft. De Stadspartij heeft het college gevraagd om … Lees verder